Hopp til innholdet

Krigen – Med blodrød skrift

På den lange liste av menn som med blodrød skrift står risset inn i historiens bok som et minne om det tyske barbari, kom det i april 1942 et nytt navn til : Telavåg – navnet på et fiskevær på omkring 500 innbyggere på Vestlandet i Norge. Historien om Telavåg folkets triste og tunge skjebne er i korte trekk kjent langt utenom landets grenser.

Telavåg. Tettsted på Sotra ved Bergen som ble jevnet med jorden 30.4.1942 som straff for at to Sipo-menn var blitt skutt der. Stedet lå sentralt til for nordsjøfarten, og både Shetlandsgjengen og SIS-skøytene fra Peterheadbasen landsatte og hentet agenter i området. Dessuten var lokalbefolkningen ivrig med i motstandsarbeid.

I grålysningen 26.4.1942 kom en motorbåt til Telavåg med 6 tyske Sipo-menn og 3 mann fra det norske statspolitiet. Hauptsturmführer Gerhard Berns og Untersturmführer Henry Bertram fra Sipo i Bergen stormet opp på loftet i Laurits Telles hus, hvor de overrasket to mann som grep til våpen. Tyskerne besvarte ilden. Da kampen var over, lå tyskerne og den ene nordmannen drept på gulvet.

Nordmennene var to Linge-karer på vei til sine oppdrag i Norge. Arne Værum ble drept, mens Emil G. Hvaal ble hardt såret og tatt til fange. Under ransaking av området rundt Telavåg fant tyskerne kassevis med våpen, ammunisjon, radioutstyr og matvarer fra England. Terboven bestemte seg for å statuere et eksempel og kom selv til Telavåg 30.4. for å overvåke aksjonen. Alle hus ble sprengt og brent, alle dyr ført bort og alle båter senket. Alle menn mellom 16 og 60 ble sendt til konsentrasjonsleiren Sachsenhausen, hvor 31 av de 72 døde.

Resten av innbyggerne ble internert i Norge til mai 1944. I oktober 1943 ble Hvaal og Laurits Telles sønn Lars skutt på Trandum. 
Samme dag som Sipo-mennene ble begravd og Telavåg ødelagt, ble 18 unge menn skutt på Trandum som straff for «bakholdet». De var arrestert for forsøk på flukt til England, men hadde ingen forbindelse med Telavåg. Goebbels noterte i dagboken om represaliene at om nordmennene ikke kan lære å elske oss, skal de i alle fall frykte oss!

Det har vært mye debatt om hvem som hadde «skylden» for Telavåg. Men aksjonen var et resultat av uheldige omstendigheter. En statspolitimann fra Bergen kom til Telavåg for å etterforske en melding om ulovlig radio. Han ble tatt for å være englandsfarer og fikk tilbud om skyss. Samtidig oppdaget han at noen hadde gjemt seg på loftet til Laurits Telle. Han varslet Sipo i Bergen, og samme natt kom tyskerne.

Privat: Krigen

med blodrød skrift

Les mer »Privat: Krigen